Kup wymarzony samochód bez wychodzenia z domu

Zamknij

Wybierz
samochód

Skontaktuj
się z nami

Przygotujemy
ofertę dla Ciebie

Bezpłatnie
dostarczymy
Twój samochód

Klauzula informacyjna

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest AAUTO SP.ZO.O. SP.K.  JAWORNIK 90; 32-400 MYŚLENICE NIP 6812070672 REGON 369779240 – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wstępnej analizy Państwa sprawy oraz przedstawienia oferty lub opracowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, w celu zawarcia umowy oraz w celach marketingowych.

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Państwa dane będą udostępniane przewidywanym odbiorcom danych tj. informatykom, doręczycielom, prawnikom, księgowym, ubezpieczycielom bankom i współpracownikom oraz podmiotom stowarzyszonym i ich następcom prawnym.

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług za pośrednictwem poczty oraz marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora i podmioty z nim współpracujące (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

W procesie wykonywania umowy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Państwu posiadamy: dane dotyczących pojazdu (np. konfiguracji pojazdu, przebiegu, danych z cyfrowej książki serwisowej); jak również informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach (np. umowach kredytu, pożyczki, umowach ubezpieczenia, leasingowych, zarezerwowanych usługach, przechowywanych konfiguracjach pojazdów).W oparciu o te informacje przypisujemy Państwu profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Państwu naszych usług lub usług naszych partnerów oraz wysokości upustów, które możemy Państwu przyznać. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie [np..modeli scoringowych/analiz statystycznych/metod oceny ryzyka itp.]. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na [wysokość opłaty/składki, dostępność produktów lub usług/doboru oferowanych Państwu  produktów. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Państwa danych osobowych, do oceny niektórych Panstwa cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Państwa samochodu ( sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.) My profilujemy Państwa dla potrzeb [np. oceny zdolności kredytowej/oferowania upustów na ubezpieczenia/świadczone usługi pod Panstwa preferencje].

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów wskazanych wyżej odbywa się na podstawie udzielonej przez Panstwo zgody. Jeżeli nie zgadzasz się z naszą oceną sytuacji w ten sposób dokonaną, możesz zgłosić reklamację następującymi kanałami komunikacji wskazanymi niżej dla realizacji Państwa praw. Prosimy o podanie informacji, które Państwa zdaniem uzasadniają nietrafność naszej oceny. Mogą Państwo też zostać poproszeni o takie informacje później. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez osobę o odpowiednich kompetencjach i upoważnieniu do podejmowania decyzji.

Państwa dane będą przechowywane przez okres realizacji celu, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od ostatniego kontaktu Państwa z nami.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie do dostępu do danych osobowych i ich  sprostowania lub usunięciaa, ograniczenia przetwarzania, przeniesienie przetwarzania, cofnięcia zgody oraz możliwość wykonywania prawa do sprzeciwu i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail j.bochenek@aacar.pl